GASOLINSTALLATIONER TOTALENTREPRENAD

Gasolinstallation till din restaurang ?

Då har du kommit rätt !

Vi utför gasolinstallation endast med totalentreprenad så vi vet att det blir rätt saker installerade i anläggningen.

Det börjar med ett möte på er plats så vi får en överblick på er tänkta verksamhet.

Vi vill ha in effekter på förbrukarna som skall drivas så vi kan bestämma storlek på förvaringsskåp.

Vi klassar förvaringsskåpet till den EI klassning som krävs. 

Vi behöver ritningsmaterial över lokal / Planritning från er. 

Vi plockar fram offert på den lösningen som passar er bäst och blir godkänd av brandmyndigheten.

Denna start tar vi 1 timme betalt för , 863:- (690:- +moms)

Vi hjälper till med alla ansökningsdokument som krävs och överlämnar en dokumentationspärm på anläggningen.

Kan även hjälpa till med Föreståndarutbildning.

Vi är med på besiktningsdagen med brandmyndigheten.

Sen är ni en nöjd kund !

Kontakta Niclas på 019-6036052 för installation

Brandfarliga varor

Tillstånd krävs för att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt och enligt lag. Det är typen och mängden av brandfarlig vara, hur den hanteras samt om det är privat eller yrkesmässigt som avgör om du behöver tillstånd.

Brandfarliga varor är:

  1. Gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C, t.ex. gasol, metan och ammoniak.
  2. Vätskor med en flampunkt under 100 °C, t.ex. bensin, eldningsolja och aceton.
  3. Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Vilka det är anges i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Undantag

Det finns undantag från tillståndsplikten för hantering av mindre mängder brandfarliga varor för vissa typer av anläggningar. Dessa finns redovisade i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3 med tillhörande handbok >

 

Föreståndare

Den som har tillståndet för hantering av brandfarlig vara är ytterst ansvarig och minst en föreståndare ska alltid utses. I vissa fall kan föreståndaren och tillståndshavaren vara samma person, t.ex. i enmansföretag.

 

Mer information till dig som är föreståndare/tillståndshavare

Blanketter

Ansökan tillstånd brandfarlig vara

Anmälan om föreståndare brandfarlig vara

 

Uppgifter som krävs vi ansökan om:

Nytt tillstånd

Förlängning av befintligt tillstånd

 

Avgift

Avgiften för ett tillståndsärende beräknas utifrån handläggningstiden och kan därför variera beroende på ärendets omfattning. En komplett önskan minskar handläggningstiden och gör att avgiften blir lägre.

 

Avgifter tillstånd brandfarliga och explosiva varor

Gasolskåp P19

Perfekt för P19

Gasolskåp P45

Gasolskåp för P45

Vi utför svetsgas rördragning.

Centralgasinstallationer.

Gasolinstallationer.

Saigon 2017
Rice & Noodles 2020
Tillagd i varukorgen