AGA 2000

Fyllning 199:-

AGA P6     

Fyllning 240:-

AGA PA 6

Aluminiumflaska

Denna flaska har utgått i AGA system

AGA PC 5

Kompositflaska

Fyllning 220:-

AGA P19

Stålflaska för bygg/restaurang

Pris . 715:-      RING för avtal

AGA 2012

Fyllning 311:-

AGA P11

Stålflaska

Fyllning 390:-

AGA PA 11

Aluminiumflaska

Fyllning 390:-

AGA PC 10

Kompositflaska

Fyllning 350:-

AGA P 45

Stålflaska för restaurang

Pris. Ring för avtal

OBS! Vi fyller ej på lösvikt. Priserna på gasol är inkl.moms 

Hos oss får du alltid en kontrolerad och godkänd flaska !

OBS ! SE DATUM MÄRKNINGEN PÅ DIN FLASKA

Hos en del handlare får du betala extra för få en godkänd flaska. INTE hos oss !

Vi skänker 2:- från varje fyllning till Barncancerfonden

Vad är gasol?

Gasol är det svenska handelsnamnet på en petroleumprodukt som består av något av kolvätena propan, butan eller blandningar av dessa. Engelska termen är LPG, Liquefied Petroleum Gas, och den tyska beteckningen är Flüssiggas.

Vi säljer bara kvaliteten Propan 95. På den svenska marknaden förekommer dessutom blandningar av propan/butan inom industrin samt för campingändamål i engångsbehållare.

Gasol i gasfas bildar tillsammans med luft en brännbar blandning om volymen gasol i gas/luftblandningen är mellan 2 och 10 %. Propangas är ungefär 1,5 gånger tyngre än luft, vilket måste beaktas i samband med utläckande gasol. Gasol i vätskefas som förångas bildar en gasvolym som för propan är ca 250 gånger större än vätskans volym. Gasol är luktfri. En svavelförening, vanligen etylmerkaptan, är därför tillsatt för att tydlig lukt skall kännas redan då gasolhalten i luften har en koncentration av omkring 20% av den undre brännbarhetsgränsen, vilket innebär att gasollukt skall kännas vid 0,3-0,4 vol-% gasolgas. Om ett gasläckage inträffar, utgör gasolens lukt en snabb varningssignal.

Gasolens egenskaper

Gasol är vid atmosfärtryck och normal rumstemperatur en gas, men omvandlas lätt genom komprimering vid relativt lågt tryck till flytande form. Som vätska förvaras och transporteras gasol i tryckkärl som kan utgöras av fasta eller transportabla cisterner eller flaskor.

Gasol i vätskefas är färglös och väger ungefär hälften av samma volym vatten.

En m3 gasolvätska väger 500 kg. Gasol Propan 95 som Flogas säljer har en mycket låg kokpunkt och kokar redan vid minus 42 grader Celsius. Butan kokar vid 0 grader Celsius.

Vid temperaturer över kokpunkten uppkommer ett övertryck i behållaren som ökar med temperaturen på gasolvätskan.

Förbränning

Gasol har ett högt energinnehåll jämfört med andra bränslen. Gasol har som energigas en stor reglerbarhet och låga utsläpp vid förbränning.

Ett kilo propan har ett energiinnehåll på 12,9 kWh. En normalkubikmeter propani gasfas har ett energiinnehåll på ca 25,9 kWh och väger ca 2 kg.

Renheten vid förbränning av gasol ger en mångsidig användning och en bättre närmiljö jämfört med exempelvis olja.

De förbränningsprodukter som bildas av gasol som bränsle är koldioxid och vattenånga, det d.v.s. samma sak som vi andas ut.

Tack vare de rena avgaserna används gasol idag vid livsmedelstillverkning, uppvärmning av ventilationsluft för gruvor och koldioxidgödsling i växthus.

Tillagd i varukorgen